Left off-canvas

An off-canvas can hold any content you want.

Close this off-canvas by clicking on the backdrop or press the close button in the upper right corner.

 

Some details

 • Width
  240px
 • Height
  100%
 • Body scroll
  disabled
 • Background color
  Default

澳門特別行政區司法機關

各級法院法官

終審法院
院長 岑浩輝
法官

Viriato Manuel Pinheiro de Lima(譯名﹕利馬)

宋敏莉

中級法院
院長 賴健雄
法官

蔡武彬

司徒民正

陳廣勝

馮文莊

譚曉華

何偉寧

José Cândido de Pinho(譯名﹕簡德道)

唐曉峰

第一審法院
院長 姚頴珊

合議庭主席

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初級法院法官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


刑事起訴法庭法官

周艷平

梁祝麗

林炳輝

張婉媚

Rui Carlos dos Santos Pereira Ribeiro(譯名﹕李宏信)

簡靜霞

盧映霞

梁鳳明

 

初級法院

岑勁丹

葉少芬

Jerónimo Alberto Gonçalves Santos(譯名﹕羅睿恆)

陳維威

Carlos Armando da Cunha Rodrigues de Carvalho
(譯名﹕羅達光)

張穎彤

陳曉疇

盧立紅

鄭綺雯

盛銳敏

陳志榮

沈 黎

陳淦添

陸思媚

梁鎂堙

鄧志澧

劉翠山

李偉成

何頌賢

鍾志偉

朱嘉倩

陳嘉敏

徐 騰

 

姚頴珊

林嘉慶

曾倩儀

 

行政法院法官

行政法院

梁小娟

戎 奇

 


此頁面有問題嗎?

幫助我們改進GOV.MO

* 必填項

提交